Tekfircilere İmamları İbn Teymiyeden Tevessül Dersi

EBU HARİS VE EBU HANZALA CEMAATİNE ŞEYHLERİ İBN TEYMİYYE’DEN TEVESSÜL DERSİ!

Zat ile tevessülü kişi ile aracılığı inkar edip yapanları tekfir eden selefi vehhabilerin şeyhi ibn Teymiyye hakkından talebesinin ilğinç bir nakli:

Acaba İbn Teymiyye zat ile tevessülü kabul ediyor mu?

İbn Kesir r.a. in tarih eseri olan el-Bidaye ve’n Nihaye adlı eserinin 14. cildinin 45. sahifesini açalım.

Alt paragrafta İbn Teymiyye’ye ait ilginç bir cümle var…

Burada İbn Teymiyye diyor ki;

“İbare manasını ancak Allah’tan istiğase yapılır. Lakin Allah Rasulu ile tevessül yapılabilir ve kendisinden Şefaat istenebilir.

Şefaat Ya Rasulullah!

Asıl ilğinç olan kısmı ise şurası…

Kitabın tahkikini yapan kişi İbn Teymiyye’nin sözüne dipnot düşerek demiş ki;

“İbn Teymiyye’nin terceme-i haline veya eserlerine baktığımız da zat ile tevessüle cevaz vermediğini anlarız. Araştırıla!” demiş..

Bakalım bu kanaları okuyan ebular ve avanesi ne diyecek!!

Benzer Konular

Bir Cevap Yazın