İmam Azam Hazretleri tevessülü mekruh görmüşmüdür?

Onlar diyorlar ki: “İmam Azam Hazretleri tevessülü mekruh görmüştür. Yine İmam Alusi Hazretleri de tevessülü caiz görmemiştir. Bu iki büyük İmamın tevessülü caiz görmemesi, tevessülün caiz olmaması için kâfi bir delildir.”İşte onlar böyle diyorlar. Onlara göre hem İmam-ı Azam Hazretlerihem de İmam Alusi Hazretleri tevessülü çirkin görmüş. Onların bu sözlerine cevap verdiğimizde, onların hakikatleri gizledikleri ve delil göstermedeki acizlikleri ayan beyan ortaya çıkacaktır. Çünkü mesele, hiç de onların dediği gibi değildir. Dilerseniz önce meseleyi izah edelim, sonra, konuyu nasıl çarpıttıkları üzerinde konuşalım:Önce İmam-ı Azam Hazretlerinin böyle bir sözü var mıdır,…

Devamını Oku

Allah Arş’tadır.” diyen Selefiler, Arş yokken Allah neredeydi?

Sinan Yılmaz

Kendilerine “Selefi” diyen bazı kimseler Allah’ın arşta olduğunu söylemektedirler. Hatta size şöyle sorarlar: “Allah nerededir?” Siz, “Allah mekândan münezzehtir, hiçbir mekânda değildir.” deyince, size şöyle derler: “Allah Kur’an’da arşta olduğunu söylüyor. Sen ayeti inkâr ettin, kâfir oldun.” İşte onlar böyle diyorlar. Onlara göre, Allah’ın mekândan münezzeh olduğuna inananlar kâfirdir ve ayeti inkâr etmişlerdir. Bu eserimizde Allah’ın izniyle, onların bu batıl fikirlerinin bel kemiğini kıracağız. İlk önce, Allah’ın mekândan münezzeh olması hakkında biraz konuşalım: Mekânla kayıtlı olan insanın, mekândan münezzehliğin manasını anlaması çok zordur. Bu hakikati akla şöyle yaklaştırabiliriz. Size sorsam:…

Devamını Oku

Beni İsrail’in sandığa teberrükü

Sinan Yılmaz

Bir şey vasıtasıyla, berekete ve feyze nail olmayı ifade eder. Tanımı biraz daha açacak olursak, şöyle ifade edebiliriz: Bir kimseye olan muhabbetten dolayı, ona ait olan eşyalara ve onun yaşadığı yerlere hürmet göstermek, teberrük kelimesiyle ifade edilmiştir.

Devamını Oku