İmam Şafii’nin Sözünde Değişiklik Yaptılar.

tekfircilerin tahrifatı

İmam Şâfiî Hazretlerinin şöyle dediğini iddia ederler: “Sabah tasavvuf’a giren, öğleye deli olmadan çıkmaz.”

Devamını Oku

İBNU’L KAYYUM VEFAT EDENLERİN TASARRUFLARININ DEVAM ETTİĞİNİ SÖYLÜYOR

فللروح المطلقة من أسر البدن وعلائقه وعوائقه من التصرف والقوة والنفاذ والهمة وسرعة الصعود إلى الله والتعلق بالله ما ليس للروح المهينة المحبوسة في علائق البدن وعوائقه فذا كان هذا وهي محبوسة في بدنها فكيف إذا تجردتوفارقته واجتمعت فيها قواها وكانت في أصل شأنها روحا علية زكيه كبيرة ذات همة عالية فهذه لها بعد مفارقة البدنوقد تواترت الرؤيا في أصناف بنى آدم على فعل الأرواح بعد موتها ما لا تقدر على مثله حال اتصالها بالبدن من هزيمة الجيوش الكثيرة بالواحد والاثنين والعدد القليل ونحو ذلك وكم قد رئى النبي ومعه…

Devamını Oku

Türk Ordusuna Katılmak Şirk mi?

Türk Ordusuna Katılmak Şirk mi? Hazret-i Cafer-i Tayyar Harici Selefsizlere Tokat Gibi Reddiye Bir müslüman, gayri müslimlerin safında savaşması Duşmandan guvence almış musluman bir grup, darulharpte bulunduklan sırada başka bir duşman ulke askerleri o ulkeye saldırsalar, muslumanlann onlara karşı savaşması caiz degildir. (çunku savaşta can tehlikesi vardır. Canı tehlikeye atmak da ancak İlahi Kelimetullah ve dini yuceltmek için helal olur. Burada, o anlam yoktur. (çunku girdikleri ulkede muşrik halkın kanunlan hakimdir. Orada bulunan muslumanlann Islamı hukumleri yururluge koyma imkanlan da yoktur. Boyle bir durumda yapacaklan savaş, şirki yuceltmek için yapılan…

Devamını Oku

Vehhabi Selefiler, Gerçekten Hanbelî mi

Sizin de sesiniz ‘Hanbelîyiz’ diyor da kokunuz ‘İngiliz’ kokuyor! ‘Allah gökte!’ diyorsunuz; İngiliz de öyle diyor… ‘Biz her mezhepten alırız’ diyorsunuz ama reformistlik kokuyorsunuz…

Devamını Oku

Tekfircilere İmamları İbn Teymiyeden Tevessül Dersi

EBU HARİS VE EBU HANZALA CEMAATİNE ŞEYHLERİ İBN TEYMİYYE’DEN TEVESSÜL DERSİ! Zat ile tevessülü kişi ile aracılığı inkar edip yapanları tekfir eden selefi vehhabilerin şeyhi ibn Teymiyye hakkından talebesinin ilğinç bir nakli: Acaba İbn Teymiyye zat ile tevessülü kabul ediyor mu? İbn Kesir r.a. in tarih eseri olan el-Bidaye ve’n Nihaye adlı eserinin 14. cildinin 45. sahifesini açalım. Alt paragrafta İbn Teymiyye’ye ait ilginç bir cümle var… Burada İbn Teymiyye diyor ki; “İbare manasını ancak Allah’tan istiğase yapılır. Lakin Allah Rasulu ile tevessül yapılabilir ve kendisinden Şefaat istenebilir. Şefaat Ya…

Devamını Oku

Müslümanları Neden Tekfir Ediyorlar Muhammed Emin Yıldırım

Muhammed Emin Yıldırım

1. Kur’an-ı Kerim’de Tekfir Meselesi
2. Hadis-i Şeriflerde Tekfir Meselesi
3. Âlimlerimizin İzahlarında Tekfir Meselesi
4. Tekfirin Hangi Şartlarda Caiz Olmadığı Meselesi
5. Tekfirin Hangi Konularda Yapılabileceği Meselesi
6. Ef’âl-i Küfür ve Elfâz-ı Küfür Çerçevesinden Tekfir Meselesi

Devamını Oku