İBN HACER EL-ASKALANİ’DEN SELEFİLERE REDDİYE!

Arşa İstiva

Allah zatıyla arşın üzerinde değildir! Fethu’l-Bari adlı eserinin 1. cildinin 508. sahifesinde Sahih-i Buhari’de geçen; ”Şüphesiz ki sizden biri namazında kaim olduğunda Rabbisine yalvarır ve şüphesiz ki Rabbi kendisi ile kıble arasındadır.”hadis-i şerifine binaen demiştir ki; ”Bu hadiste Allah zatıyla arşının üstündedir diyenlere red vardır.”

Devamını Oku

Cariyenin Allah Nerededir hadisi

sinan yılmaz

Selefilerin delil olarak gösterdiği, اَيْنَ اللَّهُ“Allah nerededir?” hadisini tahlil edeceğiz. اَيْنَ اللَّهُ hadisi şöyledir: Efendimiz (asm), bir cariyenin Müslüman olup olmadığını anlamak için, ona, “Allah nerededir?” diye sormuş. Cariye bu soruya cevaben “Allah göktedir.” demiş. Daha sonra Efendimiz (asm) “Ben kimim?” demiş. Cariye: “Sen Allah’ın Resulüsün.” deyince, Efendimiz (asm), onun Müslüman olduğuna hükmetmiş. Selefiler bu hadisi delil gösterip diyorlar ki: Peygamberimiz (asm), cariyenin “Allah göktedir.” sözünü kabul etmiş ve onun Müslüman olduğuna hükmetmiştir. Demek Allah göktedir. Yine bir kimsenin, Müslüman olup olmadığını anlamak için, kendisine bu soru sorulur. Allah’ın gökte olduğunu söylerse, Müslüman olduğuna hükmedilir. İşte Selefiler…

Devamını Oku

Mezhep İmamlarının Arşa İstiva Konusundaki Ortak Görüşü

Mezhep İmamlarının Arşa İstiva Konusundaki Ortak Görüşü. İbn Kesir’den Naklen Bir takım Selefi/ Vehabilerin idda ettiği gibi Allah’ın arşa istivası haşa arşa oturmak manasına mı geliyor? Bu konu hakkında mezhep imamlarının görüşü nedir? İbn Kesir: Naklen: Allah arşa istiva etmiştir, bu istiva konuşun da insanların pek çok sözü olmuştur. Bu mevzuyu geniş bir şekil de anlatmamız mümkün değildir. Biz kısaca belirtecez ki istivadan kasıt selefi salihin imamlarının belirmiş olduğu görüşlerini inşallah size nakledecez. Biz naklediyoruz ki istiva keyiflendirelemez, istiva hiç birşeye benzetilemez, Allah’u Teala’nın İstivasıda inkar edilemez. Ahmet bin Hambel…

Devamını Oku

Evliyaların Öldükten Sonra Kerametleri

Evliyaların Öldükten Sonra Kerametleri, Himmetleri ve Tasarrufları Kesilmez (İBN KAYYIM EL-CEVZİYYE)

Devamını Oku

İbn Teymiyye Tescim İnancı 2. Bölüm

İbn Teymiyye Tescim İnancı 2. Bölüm – Ömer Faruk Korkmaz Hoca

Devamını Oku

İbn Teymiyye Tescim İnancı 1. Bölüm

İbn Teymiyye Tescim İnancı 1. Bölüm – Ömer Faruk Korkmaz Hoca

Devamını Oku

Allah Arş’tadır.” diyen Selefiler, Arş yokken Allah neredeydi?

Sinan Yılmaz

Kendilerine “Selefi” diyen bazı kimseler Allah’ın arşta olduğunu söylemektedirler. Hatta size şöyle sorarlar: “Allah nerededir?” Siz, “Allah mekândan münezzehtir, hiçbir mekânda değildir.” deyince, size şöyle derler: “Allah Kur’an’da arşta olduğunu söylüyor. Sen ayeti inkâr ettin, kâfir oldun.” İşte onlar böyle diyorlar. Onlara göre, Allah’ın mekândan münezzeh olduğuna inananlar kâfirdir ve ayeti inkâr etmişlerdir. Bu eserimizde Allah’ın izniyle, onların bu batıl fikirlerinin bel kemiğini kıracağız. İlk önce, Allah’ın mekândan münezzeh olması hakkında biraz konuşalım: Mekânla kayıtlı olan insanın, mekândan münezzehliğin manasını anlaması çok zordur. Bu hakikati akla şöyle yaklaştırabiliriz. Size sorsam:…

Devamını Oku

İmam Malik “Allah göktedir.

Sinan Yılmaz

Selefiler diyor ki: Allah Arş’ın üzerine yükseldi ve oturdu. Lakin bu oturuş, celaline ve kemaline yaraşır şekilde olmuştur. Nasıl oturduğunu düşünmeyiz, tevil etmeyiz, benzetmeyiz. İmam Malik’in, “İstivanın manası malumdur ve sabittir.” sözünün manası budur.

Devamını Oku

Selefiler, Selef alimlerinin yolu üzere midir?

Sinan Yılmaz

Malumunuz, Hicri ilk üç asırda yaşayan alimlere Selef alimleri denir. Zaten sözlük anlamı itibariyle selef; önceden yaşayan, daha önce gelen anlamındadır. Üçüncü asırdan sonra yaşayan alimlere de Halef alimleri denir. Sözlük anlamı itibariyle halef, sonradan gelen demektir.

Devamını Oku