İBN HACER EL-ASKALANİ’DEN SELEFİLERE REDDİYE!

Arşa İstiva

Allah zatıyla arşın üzerinde değildir! Fethu’l-Bari adlı eserinin 1. cildinin 508. sahifesinde Sahih-i Buhari’de geçen; ”Şüphesiz ki sizden biri namazında kaim olduğunda Rabbisine yalvarır ve şüphesiz ki Rabbi kendisi ile kıble arasındadır.”hadis-i şerifine binaen demiştir ki; ”Bu hadiste Allah zatıyla arşının üstündedir diyenlere red vardır.”

Devamını Oku

Cariyenin Allah Nerededir hadisi

sinan yılmaz

Selefilerin delil olarak gösterdiği, اَيْنَ اللَّهُ“Allah nerededir?” hadisini tahlil edeceğiz. اَيْنَ اللَّهُ hadisi şöyledir: Efendimiz (asm), bir cariyenin Müslüman olup olmadığını anlamak için, ona, “Allah nerededir?” diye sormuş. Cariye bu soruya cevaben “Allah göktedir.” demiş. Daha sonra Efendimiz (asm) “Ben kimim?” demiş. Cariye: “Sen Allah’ın Resulüsün.” deyince, Efendimiz (asm), onun Müslüman olduğuna hükmetmiş. Selefiler bu hadisi delil gösterip diyorlar ki: Peygamberimiz (asm), cariyenin “Allah göktedir.” sözünü kabul etmiş ve onun Müslüman olduğuna hükmetmiştir. Demek Allah göktedir. Yine bir kimsenin, Müslüman olup olmadığını anlamak için, kendisine bu soru sorulur. Allah’ın gökte olduğunu söylerse, Müslüman olduğuna hükmedilir. İşte Selefiler…

Devamını Oku

Nuzul Zahiri Üzere Alınmaz. İbn Hacer el-Askalani

kahtalı kara molla

Nuzul Zahiri Üzere Alınmaz. Allah mekandan münezzehtir, 6 yönden münezzehtir. İbn Hacer el-Askalani

Devamını Oku

Arş’ı melekler taşırken Allah nerede olacak?

“Allah Arş’tadır.” diyenler, Arş’ı melekler taşırken Allah nerede olacak? “Allah’ın Arş’a İstivası” isimli eserimizin Üçüncü dersindeyiz. Bu dersimizde, “Allah’ın Arş’ta oturduğunu” söyleyenlere bir soru soracağız. Hakka suresi 17. ayette şöyle buyrulmuş: وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ  O gün Rabbinin arşını, onların üstünde olan sekiz melek taşır. Mezkûr ayetin açık ifadesiyle, mahşer günü Arş’ı sekiz melek taşıyacaktır. Şimdi, “Allah Arş’ta oturmaktadır.” diyen kişiye, şu soruyu soruyoruz: – Melekler Arş’ı taşırken Allah nerede olacak? Eğer “Allah Arş’ın üzerinde olacak.” dersen, bu durumda, meleklerin Allah’ı taşıması lazım gelir. Bu mümkün değildir. Çünkü Allah, mahlukunu koruyup gözetendir. Mahluk…

Devamını Oku

Allah Arştadır. Diyenlerin işledikleri cinayetler!

“Allah’ın Arş’a İstivası” isimli eserimizin İkinci dersindeyiz. Bu dersimizde, “Allah’ın Arş’ta oturduğunu” söyleyenlerin işledikleri cinayetleri sıralayacağız. Muhatabımız, bu batıl sözün sahibidir. Ona diyoruz ki: İşlediğin Birinci Cinayet Şu: Sen “Allah Arş’ta oturmaktadır.” diyorsun. Oturmak için ilk önce ayakta olmak lazım. O zaman sana göre, Allah Arş’a oturmadan önce ayaktaydı. Bu durumda sen; ayakta olan, oturan, giden, gelen, yatan, kalkan bir mabuda iman ediyorsun. Hâlbuki biz Allah’ı, bütün bu beşeri sıfatlardan tenzih ediyoruz. Sen ise Allah’ı beşer gibi kabul ederek, büyük bir cinayet işliyorsun. İşlediğin İkinci Cinayet Şu: Oturmak, cisim olan maddi bir varlığın sıfatıdır. Cisim…

Devamını Oku