Kahtalı Kara MollaSelefilere reddiye

Sahabenin Yetiş Ya rasullah Dİyerek Himmet İstemesi

Allah Rasulu (s.a.v.) cevaben dedi ki; "Benin Ka'b kanilesinden bir raciz benden himmet istedi ve beni Bekr kabilesine Kureyşin saldırdığını iddia etti!

İmam Tehanevi’nin i’lau’us-sunen adılı eserinde

Meymune bint-i Haris r.a. anlatıyor;

Allah Rasulu (s.a.v.) geceyi Hazret-i Aişe’nin kendi gecesinde geçirdi. Sonr kalktı namaz için abdest almaya başladı.

Tam bu esnada abdest aldığı yerde üç kere yardım olundun! veyahut üç kere lebbeyk! diye sesleneverdi.

Aişe annemiz, Allah Rasulu abdesthaneden çıkınca kendisine dedi ki; “Yarasullah anam banam sana feda olsun! Duydum ki abdesthanedeüç kere lebbeyk veya üç kere yardım olundun diye seslendin.” Yanında biri mi vardı?

Allah Rasulu (s.a.v.) cevaben dedi ki; “Benin Ka’b kanilesinden bir raciz benden himmet istedi ve beni Bekr kabilesine Kureyşin saldırdığını iddia etti!

TAHRİC El-Aşir mine’l-Fevaidi min Hadisi’l Mulahhas / Hadis No:

19 / İsnadı Hasendir. Cafer-i Sadık قدس الله روحه ve Yahya bin Süleyman el-Huzai dışında bütün ricali sikadır. Cafer-i Sadık dahi saduktur fakihtir imamdır. Yahya bin Süleyman ise saduktur hataları vaki olmuştur.

İmam Tehanevi İ’lau’s-sünen adlı eserinde (c:12-no:3828) İbn Hacer’in bu hadisin bazı elfazını zikrettiğini ve kendi kaidesince sahih olduğunu belirtmiştir.

İbn Hacer’in Fethu’l-Bari isimli eserinin yedinci cildinin 520. Sahifesinde ise bu lafızların arasında istiğasenin de geçtiği görülmüştür.

Yoluyla
Kahtalı Kara Molla
Kaynak
İmam Tehanevi'nin i'lau'us-sunen

İlgili Makaleler

Bir Cevap Yazın

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı