Arşa İstivaDini VideolarSelefilere reddiyeSinan Yılmaz HocaTekfir Meselesi
Öne Çıkan

İmam-ı Azam Hazretleri Allah göktedir.

‘Rabbim gökte mi yoksa yerde mi olduğunu bilmiyorum.’ diyen kimse kafir olmuştur. Aynı şekilde, ‘Allah Arş’ın üzerindedir, Arş’ın gökte mi yerde mi olduğunu bilmiyorum.’ diyenin durumu da böyledir.” (el-Fıkhu’l-Ebsat)

İmam-ı Azam Hazretleri “Allah göktedir.” demiş midir?

Selefilerin İmam-ı Azam Hazretlerine attığı bir iftirayı çürütücez.

Selefiler diyorlar ki: İmam Azam Hazretleri, Allah’ın gökte olduğuna itikat ediyormuş. Delilleri de şu: İmam-ı Azam şöyle demiş:

” ‘Rabbim gökte mi yoksa yerde mi olduğunu bilmiyorum.’ diyen kimse kafir olmuştur. Aynı şekilde, ‘Allah Arş’ın üzerindedir, Arş’ın gökte mi yerde mi olduğunu bilmiyorum.’ diyenin durumu da böyledir.” (el-Fıkhu’l-Ebsat)

Selefiler diyor ki: İmam-ı Azam’ın bu sözü, Allah’ın gökte olduğuna inandığına delilmiş. Bu sözü tahlil etmeden önce, İmam-ı Azam’ın başka sözlerini nakledelim:

İmam-ı Azam, “el-Fıkhu’l-Ebsat” isimli eserinde, “Allah nerededir?” sorusuna şöyle cevap verilmesini istiyor:

Yaratılmadan önce mekân yoktu, halbuki Allah vardı. Mahlukatın hiçbiri yokken, “nerede” mefhumu mevcut değilken Allah vardı. O her şeyin yaratıcısıdır.

İmam-ı Azam bu sözüyle, Allah’ın mekândan münezzeh olduğunu açıkça ifade etmektedir.

Yine “el-Vasiyye” isimli eserinde şöyle diyor:

“Allah Teâlâ, kendisi için bir ihtiyaç ve istikrar -yani yerleşme ve oturma- olmaksızın Arş’a istiva etmiştir. O, Arş’ı da diğer mahlukatı da korumaktadır. Eğer -Arş’a ve bir yerde yerleşip oturmaya– muhtaç olsaydı, tıpkı mahluklar gibi alemi yoktan yaratmaya ve idare etmeye muktedir olamazdı. Bir mekânda oturmaya muhtaç olsaydı, Arş’ı yaratmadan önce Allah neredeydi? Yüce Allah bundan münezzehtir.”

İmam-ı Azam bu sözüyle, Allah’ın Arş’ta olmadığını; eğer bir yerde yerleşip oturmaya muhtaç olsaydı, alemi yaratmaya muktedir olamayacağını beyan ediyor. Ve diyor ki: Allah mekânda olmaktan münezzehtir.

Yine “el-Vasiyye” isimli eserinde şöyle diyor:

“Cennet ehlinin Allah’a keyfiyet, teşbih ve cihet olmadan mülaki olmaları haktır.”

İmam-ı Azam bu sözüyle, ciheti açıkça inkâr etmektedir. Ahirette Allah’ı keyfiyet, teşbih ve cihetten münezzeh tutan İmam-ı Azam, nasıl oluyor da Allah’a bu dünyada cihet isnat ediyor? Bu mümkün müdür? Bu sözleri söyleyen İmam-ı Azam hakkında, nasıl olur da “Allah’ın gökte olduğuna itikad ederdi.” denilebilir? Bundan daha büyük bir iftira var mıdır?

1 2Sonraki sayfa
Yoluyla
Sinan Yılmaz
Etiketler

İlgili Makaleler

Bir Cevap Yazın

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı