İmâm Alusi Tevessülü Caiz Gördü mü?

İmam Alusi Hazretlerinin tevessülü kabul etmediği sözlerine geçelim. Bakalım, o ne demiş? İmam Alusi Hazretleri, “Ruhu’l-Beyan” isimli eserinde, Peygamber
Efendimiz (asm)’in zatı ve makamı ile tevessül edilebileceğini beyan ediyor. (Alusi, Ruhul Beyan, VI, 128)
Yine aynı eserde, Allah katında üstün bir yeri olduğu kesin bilinen
kimseyle de tevessül edilebileceğini söylüyor. Yani İmam Alusi’ye göre, “dostlarının hatırına” denilebilir, ancak “dostun Ahmed Efendi hatırına” denilemez. Çünkü Ahmed Efendinin Allah katında rütbesi var mı yok mu bilinmiyor. Bu yüzden onunla tevessül, Allah’a karşı bir cürettir.
İşte İmam Alusi Hazretleri böyle diyor. O’na şöyle cevap verilebilir: “Burada hüsnüzan asıldır. Müminin cenaze namazında mümine şahitlik etmesi de bu hüsnüzanna binaendir. En fazla, olsa olsa kişi yanılmış olur, yanılmış olsa da bir zarar yoktur ve endişe yersizdir.”
Gördüğünüz gibi, İmam Alusi Hazretleri tevessülü inkar etmiyor,
Allah katında makamı belli olmayan kişiyle tevessülü reddediyor. Bunun da cevabını verdik.
Yine İmam Alusi Hazretleri, “Ruhu’l-Beyan” isimli eserinde şöyle demektedir: 72

Benzer Konular

Bir Cevap Yazın