İBN HACER EL-ASKALANİ’DEN SELEFİLERE REDDİYE!

Arşa İstiva

Allah zatıyla arşın üzerinde değildir!

Fethu’l-Bari adlı eserinin 1. cildinin 508. sahifesinde Sahih-i Buhari’de geçen;

”Şüphesiz ki sizden biri namazında kaim olduğunda Rabbisine yalvarır ve şüphesiz ki Rabbi kendisi ile kıble arasındadır.”hadis-i şerifine binaen demiştir ki;

”Bu hadiste Allah zatıyla arşının üstündedir diyenlere red vardır.”

Benzer Konular

Bir Cevap Yazın