Yemâme’de Sahabe’nin “Ya Muhammedâhu“Demesi

Yemâme'de Sahabe'nin “Ya Muhammedâhu“Demesi

Yemâme Savaşı yalancı Peygamber Müseylimetü’l-Kezzab taraftarlarına karşı yapılan bir savaştır. Hazreti Ebû Bekir (Radiyallâhu Anh), Müseylime’nin üzerine önce İkrime b. Ebû Cehil (Radiyallâhu Anh) komutasında bir ordu gönderdi. Ancak, kendine yardımcı kuvvet olarak gönderilen Hazreti Şurahbil’i (Radiyallâhu Anh) beklemeden savaşa girdiği için başarılı olamadı. Daha sonra Hâlid b. Velîd (Radiyallâhu Anh) komutasında bir ordu gönderildi ve savaş kazanıldı.İbn Teymiyye’nin talebesi Hafız İbn Kesîr’in naklettiğine göre, Yemâme Savaşı’nda Müslümanların şiâni (olis l ) “Ya Muhammedâhu” Ya Muhammed!” (Türkçesi Ey Muhammed imdadıma yetiş!) sözleriydi.849 Hâlid b. Velîd (Radiyallâhu Anh) da bu sözü…

Devamını Oku

İmam Şafii’nin Sözünde Değişiklik Yaptılar.

tekfircilerin tahrifatı

İmam Şâfiî Hazretlerinin şöyle dediğini iddia ederler: “Sabah tasavvuf’a giren, öğleye deli olmadan çıkmaz.”

Devamını Oku

İmam Azam Hazretleri tevessülü mekruh görmüşmüdür?

imam azam tevessül

İmam Azam Hazretleri tevessülü mekruh görmüştür. Yine İmam Alusi Hazretleri de tevessülü caiz görmemiştir. Bu iki büyük İmamın tevessülü caiz görmemesi, tevessülün caiz olmaması için kâfi bir delildir

Devamını Oku

Hz. Yakup (as)’ın gömlekle teberrükü

Sinan Yılmaz

Hz. Yusuf, babasının âmâ olduğunu öğrenince ona gömleğini göndermiş ve gömleği yüzüne sürmesini istemiş. Başka bir ifadeyle: Hz. Yusuf babasından, şifa niyetiyle gömleğine tevessül etmesini istemiş. Gömleğini göndermesinin manası budur. Hz. Yakup da bunu kabul etmiş ve şifasına vesile olması niyetiyle Hz. Yusuf’un gömleğini tevessül ederek yüzüne sürmüştür.

Devamını Oku

Beni İsrail’in sandığa teberrükü

Sinan Yılmaz

Bir şey vasıtasıyla, berekete ve feyze nail olmayı ifade eder. Tanımı biraz daha açacak olursak, şöyle ifade edebiliriz: Bir kimseye olan muhabbetten dolayı, ona ait olan eşyalara ve onun yaşadığı yerlere hürmet göstermek, teberrük kelimesiyle ifade edilmiştir.

Devamını Oku

Mübarek Mescid-i Aksa

İsra suresinin 1. ayet-i kerimesidir. Bu ayet-i kerimede, Mescid-i Aksa hakkında şöyle buyrulmaktadır: الْمَسْجِدِ الأَقْصَى الَّذِي  O Mescid-i Aksa ki   بَارَكْنَا حَوْلَهُ  Biz onun etrafını bereketlendirdik, mübarek kıldık. Cenab-ı Hak Mescid-i Aksa’yı nasıl vasfetti? Etrafını mübarek kıldığımız, çevresini bereketlendirdiğimiz Mescid-i Aksa. Teberrükü inkâr edenler “Eşya mübarek olamaz.” diyorlar. Onlara soruyorum: – Ey “Eşya mübarek olamaz.” diyenler, siz hiç Kur’an okumuyor musunuz?.. Bakın Allah ne diyor; “Etrafını mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa.” diyor. Allah: “Ben dilediğim eşyayı mübarek kılarım.” diyor, siz “Kılamazsın, eşya mübarek olamaz.” diyorsunuz. Nasıl bir söz söylediğinizin ve nasıl bir cinayet işlediğinizin farkında mısınız? Şunu bilin ki, Allah Teâlâ nasıl ki bir meyveye, bir…

Devamını Oku

Teberrük hakkında Hadis-i Şerifler ve Sahabe uygulamaları

Sinan Yılmaz

“Bir kere Resulullah (asm) umre yaptığında başını tıraş edince insanlar onun saçlarını almaya yarıştılar. Ben hepsini geçerek alın saçını aldım ve bu takkenin içine yerleştirdim. Ve bu takke ile hangi muharebeye katıldımsa mutlaka (o mübarek saçın bereketiyle) yardım olunmakla rızıklandırıldım.”

Devamını Oku

Mübarek ve mukaddes yerler

Sinan Yılmaz Hoca

Önceki derslerde konuyu derinlemesine tahlil edip, ayetler üzerinde derinlemesine tefekkür ettiğimizden, meselenin anlaşıldığını umuyoruz. Bu sebeple, bu derste delil getireceğimiz ayetler üzerinde derinlemesine bir tahlil yapmayacağız. Meselemizin özü şudur: Teberrükü inkâr edenler: “Eşya mübarek ve mukaddes olamaz. Eşyaya hürmet şirktir.” diyorlar. Biz ise onların sözlerine karşı, Kur’an’ın mukaddes ve mübarek olarak vasfettiği eşyaları gösteriyor ve diyoruz ki: “Hani eşya mukaddes olamazdı, bakın Kur’an bu eşyaları mukaddes olarak bildirmiş.” Onların sözlerini, Kur’an’ın ayetleriyle çürütüyoruz. Şimdi Kur’an’ın mukaddes olarak bildirdiği bazı varlıklara bakalım: A’raf suresi 137. ayette şöyle buyrulmuştur: “Zayıf ve hakir görülen o kavmi (yani İsrailoğullarını), mübarek…

Devamını Oku