İBN QAYYIM EL-CEVZIYYE VEFAT EDENLERİN TASARRUF VE HİMMETLERİNİN DEVAM ETTİĞİNİ SÖYLÜYOR

İBN QAYYIM EL-CEVZIYYE VEFAT EDENLERİN TASARRUF VE HİMMETLERİNİN DEVAM ETTİĞİNİ SÖYLÜYOR Ruh adlı eserinin 311. sahifesinden itibaren kendisi diyor ki; ➡️Bedenin esaretinden, engellerinden ve alakalarından kurtulmuş bir ruhun tasarrufu, himmeti, kuvveti süratla Allah katına yükselmesi ve Allah’a bağlanması gibi nice özellikleri vardır ki bu özellikler beden esaretinde zillete düşmüş ruhlarda görülmez. ➡️Durum böyle iken ve ruh beden esaretindeyken, düşünsenize ruh bedenden ayrılıp bütün kuvvetini toplayınca neler olur? Asıl huviyetine döner ve bu ruh bedenden ayrildiktan sonra yüksek himmet sahibi tezkiye edilmiş bir hale bürünür. ➡️Tevatüren sabit olmuş ve beni ademden…

Devamını Oku

Türk Ordusuna Katılmak Şirk mi?

Türk Ordusuna Katılmak Şirk mi? Hazret-i Cafer-i Tayyar Harici Selefsizlere Tokat Gibi Reddiye Bir müslüman, gayri müslimlerin safında savaşması Duşmandan guvence almış musluman bir grup, darulharpte bulunduklan sırada başka bir duşman ulke askerleri o ulkeye saldırsalar, muslumanlann onlara karşı savaşması caiz degildir. (çunku savaşta can tehlikesi vardır. Canı tehlikeye atmak da ancak İlahi Kelimetullah ve dini yuceltmek için helal olur. Burada, o anlam yoktur. (çunku girdikleri ulkede muşrik halkın kanunlan hakimdir. Orada bulunan muslumanlann Islamı hukumleri yururluge koyma imkanlan da yoktur. Boyle bir durumda yapacaklan savaş, şirki yuceltmek için yapılan…

Devamını Oku

Mezhep İmamlarının Arşa İstiva Konusundaki Ortak Görüşü

Mezhep İmamlarının Arşa İstiva Konusundaki Ortak Görüşü. İbn Kesir’den Naklen Bir takım Selefi/ Vehabilerin idda ettiği gibi Allah’ın arşa istivası haşa arşa oturmak manasına mı geliyor? Bu konu hakkında mezhep imamlarının görüşü nedir? İbn Kesir: Naklen: Allah arşa istiva etmiştir, bu istiva konuşun da insanların pek çok sözü olmuştur. Bu mevzuyu geniş bir şekil de anlatmamız mümkün değildir. Biz kısaca belirtecez ki istivadan kasıt selefi salihin imamlarının belirmiş olduğu görüşlerini inşallah size nakledecez. Biz naklediyoruz ki istiva keyiflendirelemez, istiva hiç birşeye benzetilemez, Allah’u Teala’nın İstivasıda inkar edilemez. Ahmet bin Hambel…

Devamını Oku

İmam Rabbani r.a İftira Atan İshak Eryurt’a Reddiye

Daha önce tasavvuf ehli olduğunu söyleyip bir takım basiretsizce tesbitlerinden sonra kendisi selefe nisbet ettiğini idda eden İshak Eryurt isminde bir vatandaşı bir takım ilmi hakikatlari nasıl çarpıttığını gözlemledim.. Allah’ı bir kadın suretinde görme meselesine gelince.. Buadamın şeyhülislam dediği İbn Temyye’nin sahih kabul ettiği bir haberde Allah Rasulu s.a.v şöyle buyurmuştur.. Kaynak Telbis-i Cehmiyye Sayfa/Cild:7/290 İbn Teymiyye’nin sahih dediği hadis: “Ben Rabbimi tüysüz bir genç suretinde gördüm!” Bakalım kendilerine Selefi diyen tekfirci tefiler imamları İbn Temiyyenin naklettiği bu hadis-i şerife ne diyecek. Kaynak: Kahtalı Kara Molla

Devamını Oku