Mealcilerin sapık fetvaları! Kerem Önder

“Biz onları, ateşe çağıran öncüler kıldık. Kıyamet günü de kendilerine yardım edilmeyecektir.” (Kasas 41) “Ayetteki, “Biz onları, ateşe davet eden öncüler yaptık…” ifadesine gelince, ehl-i sünnet âlimleri, Allah Teâlâ´nın, hayrın ve şerrin yaratıcısı olduğu hususunda, bu ayete de tutunmuştur. Cübbâi ise şöyle der: ifadesiyle, “Biz, onların halinin bu olduğunu belirttik ve onları bu şekilde adlandırdık…” manası kastedilmiştir. “Ebu Müslim ise şöyle der: “Bu ayetteki, “imamlar” kelimesinin anlamı, öne geçenler, liderler demektir. Binâenaleyh, Cenâb-ı Hak onların azabını peşinen verince, onlar, kendilerinden sonra gelen kâfirler için öncü ve lider olmuş olurlar. Bil…

Devamını Oku

Ölülerin Arkasın da Kuran Okumak Bidat mi?

İnsanoğlu öldüğü zaman, bütün amellerinin sevabı da sona erer. Şu üç şey bundan müstesnadır: Sadaka-i câriye, istifade edilen ilim, kendisine dua eden hayırlı evlat

Devamını Oku

Kadir Gecesi Canlı Sohbeti – Timurtaş Uçar Hoca (r.a)

timurtaş uçar hoca sogbetlerş

﴾1﴿ Biz onu (Kur’an’ı) Kadir gecesinde indirdik. ﴾2﴿ Bilir misin nedir Kadir gecesi? ﴾3﴿ Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır. Kadir Suresi – 1-3 . Ayet Tefsiri

Devamını Oku

Nakşibendi yolunun 11 esası / Kerem Önder

Kerem Önder

Nakşibendi yolunun 11 esası / Kerem Önder Kul, Allah’ın yollarından bir tanesinde Allah’ın isteği üzerine yaşamaya başladığında Allah’a yakınlaştığını farkeder. Isınmayla farkeder, ağlamayla farkeder, tövbeyle farkeder. Nakşibendi yolunun dervişlere verdiği en önemli özellik, her gece yatmadan Allah’a tövbe eder. Peygamber efendimiz günde 70 defa tövbe eder. Ama mezhepsizler, mealciler, oryantalistler asla tövbe etmezler. Ama tasavvuf yolunda olan bir dervişe en başta tövbe etmeyi telkin ederler. Nakşibendi yolu budur. Tövbe etmeyenlere Allah-u Teala Kur’an-ı Kerim’de zalimlerin ta kendisidir! diye hitap eder. Tasavvuf yolu kula her akşam tövbe etmeyi hatırlatır.

Devamını Oku

Mezhep İmamlarının Arşa İstiva Konusundaki Ortak Görüşü

Mezhep İmamlarının Arşa İstiva Konusundaki Ortak Görüşü. İbn Kesir’den Naklen Bir takım Selefi/ Vehabilerin idda ettiği gibi Allah’ın arşa istivası haşa arşa oturmak manasına mı geliyor? Bu konu hakkında mezhep imamlarının görüşü nedir? İbn Kesir: Naklen: Allah arşa istiva etmiştir, bu istiva konuşun da insanların pek çok sözü olmuştur. Bu mevzuyu geniş bir şekil de anlatmamız mümkün değildir. Biz kısaca belirtecez ki istivadan kasıt selefi salihin imamlarının belirmiş olduğu görüşlerini inşallah size nakledecez. Biz naklediyoruz ki istiva keyiflendirelemez, istiva hiç birşeye benzetilemez, Allah’u Teala’nın İstivasıda inkar edilemez. Ahmet bin Hambel…

Devamını Oku