Mealcilerin sapık fetvaları! Kerem Önder

“Biz onları, ateşe çağıran öncüler kıldık. Kıyamet günü de kendilerine yardım edilmeyecektir.” (Kasas 41) “Ayetteki, “Biz onları, ateşe davet eden öncüler yaptık…” ifadesine gelince, ehl-i sünnet âlimleri, Allah Teâlâ´nın, hayrın ve şerrin yaratıcısı olduğu hususunda, bu ayete de tutunmuştur. Cübbâi ise şöyle der: ifadesiyle, “Biz, onların halinin bu olduğunu belirttik ve onları bu şekilde adlandırdık…” manası kastedilmiştir. “Ebu Müslim ise şöyle der: “Bu ayetteki, “imamlar” kelimesinin anlamı, öne geçenler, liderler demektir. Binâenaleyh, Cenâb-ı Hak onların azabını peşinen verince, onlar, kendilerinden sonra gelen kâfirler için öncü ve lider olmuş olurlar. Bil…

Devamını Oku

Nakşibendi yolunun 11 esası / Kerem Önder

Kerem Önder

Nakşibendi yolunun 11 esası / Kerem Önder Kul, Allah’ın yollarından bir tanesinde Allah’ın isteği üzerine yaşamaya başladığında Allah’a yakınlaştığını farkeder. Isınmayla farkeder, ağlamayla farkeder, tövbeyle farkeder. Nakşibendi yolunun dervişlere verdiği en önemli özellik, her gece yatmadan Allah’a tövbe eder. Peygamber efendimiz günde 70 defa tövbe eder. Ama mezhepsizler, mealciler, oryantalistler asla tövbe etmezler. Ama tasavvuf yolunda olan bir dervişe en başta tövbe etmeyi telkin ederler. Nakşibendi yolu budur. Tövbe etmeyenlere Allah-u Teala Kur’an-ı Kerim’de zalimlerin ta kendisidir! diye hitap eder. Tasavvuf yolu kula her akşam tövbe etmeyi hatırlatır.

Devamını Oku