İbni Mesud Hazretleri tespihe karşı mıydı?

İbni Mesud Hazretleri tespihe karşı mıydı?

Selefiler diyorlar ki:İbni Mesud Hazretleri, tespih kullanmayı caiz görmemiş ve bunakarşı çıkmıştır. Bununla ilgili de şu hadiseyi naklediyorlar:Ömer b. Yahya, dedesinden şöyle nakletmiştir:Sabah namazından önce, Abdullah İbni Mesud’un kapısında oturuyorduk.Evinden çıkınca beraber mescide yürüyecektik. Ebu Musael-Eşari yanımıza geldi. “Abdullah daha dışarı çıkmadı mı?” diyesordu. “Hayır” dedik. O da bizimle beraber beklemeye başladı. Derkenİbni Mesud evinden çıktı. Hepimiz kalkıp etrafını sardık. EbuMusa ona: “Ey Abdullah! Az önce mescitte, garibime giden, beni korkutanbir iş gördüm. Yemin olsun ki, şüphesiz o kesinlikle hayırlı biriştir.” dedi.İbni Mesud: “Neydi o iş?” diye sordu. Ebu Musa:…

Devamını Oku

İstiğasenin Neden Şirk Olmadığının Kısa İzahı

İstiğasenin Neden Şirk Olmadığınına İzahı

Eğer ilminiz az ise Selefi görüşü üzere olduğunu iddia edenlerin görüşlerini kabul etmek zorunda kalırsınız. Çünkü getirdikleri ayet’lerin ve hadislerin zahirine baktığınızda doğrudur.

Devamını Oku